5 Element terapeut uddannelse

5 Element symbol.jpg

 

5 Element Terapeut

 

Hellerup: Næste hold starter: 21/22 september 2019 – eksamen 29 februar/1 marts 2020

Se dette facebook link: https://www.facebook.com/events/281717572715046/

 

Jylland: Næste hold starter: 2 – 3 november 2019 – eksamen 4 – 5 april 2020

Se dette facebook link: https://www.facebook.com/events/437647140328201/

 

https://www.youtube.com/watch?v=zFnyVA4ElK0&feature=share

 

5 Element Terapeut betyder, at du har taget en grundig og dybere uddannelse i forståelsen og anvendelsen af de grundliggende principper i Traditionel Kinesisk Medicin. Uddannelsen henvender sig til alle, som er nysgerrige på, hvordan krop og følelser hænger sammen.
 
Uddannelsen strækker sig over 6 måneder, og er bygget op omkring 6 weekender (kl. 10.00 – 17.00), hvoraf den sidste er forbeholdt eksamen.
 
I perioden mellem weekenderne vil der være 2 teori dage (kl. 16.00 – 20.00), hvor vi vil gennemgå hjemme opgaver, og repetere det den sidste weekend har handlet om. Jo længere vi kommer hen i forløbet, jo mere vil vi integrere dine egne cases, eller spørgsmål fra dit eget liv.
 
Den sidste del af uddannelsen handler om personlig feedback. Du vil i begyndelsen af uddannelsen og i slutningen af uddannelsen modtage en personlig behandling af Clauss og få en personlig feedback, på en ubalance, som kroppen viser.
 
Du skal undervejs selv tage hånd om de temaer vi kommer ind på, og i slutningen af forløbet gøres der status. Ved den sidste personlige behandling deltager en af de andre studerende (som du måske selv har trænet/læst med undervejs), og vi vil begge give feed back. Dvs du skal også selv give feed back til en af de andre studerende i løbet af den sidste måned.
 
I prisen for uddannelsen er indeholdt en løbende supervision det efterfølgende halve år, hvor du kan ringe/skrive/skype, når du har spørgsmål eller er i tvivl.
 
Jeg opfordrer de studerende på holdet til at oprette et tværfagligt netværk, hvor I efter bestået eksamen holder kontakten, og bruger hinanden som faglig sparring.

Hvorfor bruge tid på en 5 Element terapeut uddannelse? 

De fleste alternative behandlere har under deres respektive uddannelser stødt på 5 Element teorien, men har af en eller anden grund ikke fået nok kendskab og fortrolighed med teorien. Andre har måske overfladisk hørt om teorien, og ved bare at krop og følelser er forbundet, men ikke sådan præcist i detaljer.
 
Rent faktisk er teorien ret enkel, og det er det der gør den genial. Og samtidig er de kompliceret, lige indtil brikkerne falder på plads inde i dig, og du får et overblik og virkelig forstår teorien.
Når først du har forstået teorien, vil du kunne omsætte denne viden, og bruge den i forhold til at forstå dine klienter/bekendte og ikke mindst dig selv. Du vil få et kraftfuldt og afgørende værktøj, som du vil kunne give videre til dine relationer, så de målrettet selv kan tage ansvar for deres tilstand. Der ligger nemlig ingen skyld eller anklager indbygget i teorien, blot forklaringer og indsigter.
 
Vi er alle bærer af forskellige mønstre, og disse mønstre præger vores følelser, vores handlinger, vores personlighed og i sidste ende også vore fysik. Det at kunne se en sammenhæng mellem en følelse og en fysisk lidelse, er en stor befrielse.
Derved får du netop også vejen til at afkode eller helbrede din lidelse.
Vejen er ikke nem, men det at kunne rette fokus på årsagen i stedet for at lave projektioner og fokusere på symptomerne, gør en kæmpe forskel på, hvor hurtigt du når frem.

 

Uddannelsen vil indeholde følgende elementer:

 • Blive fortrolig med 5 Element teorien
 • Kende til alle meridianernes forløb på kroppen.
 • Alle fysiske tilstande (symptomer og årsager)
 • Alle emotionelle, mentale og adfærdsmæssige tilstande.
 • Noget om hvad kosten gør positivt og negativt.
 • Hvad der skal til for at skabe balance.
 • Lære Hara, ryg, fod og ansigts diagnose.
 • Kunne visuelt diagnosticere ud fra kropstype og ansigt.
 • Træne og implementere denne viden ind i det du selv praktiserer.
 • Få personlig feedback på din egen ubalance af Clauss og af elever.
 • En teoretisk og en praktisk eksamen.
 • En efterfølgende supervision og mulighed for ”hotline” til Clauss.

 

Prisen for hele uddannelsen er 18.000 kr.

Beløbet kan afdrages med 3.000 kr om måneden, eller betales på en gang. Hvis du betaler hele beløbet på en gang får du en rabat på 1.500 kr.

Du skal betale en forudbetaling på 3.000 kr ved tilmelding.

 

Uddannelses materialer: 

Du vil få udleveret 2 mapper på henholdsvis 326 sider og en på ca 200 sider.

Derudover vil du få en litteraturliste med bøger, som du anbefales at læse.

 

RAB godkendelse

Da det er en helt ny uddannelse, er jeg pt i gang med at søge at få en RAB godkendelse på uddannelsen. Men i princippet er det ikke vigtigt, hvis du i forvejen har en RAB godkendt uddannelse.

 

Undervisnings planer

Du kan via dette link downloade undervisnings planerne for både weekender og de to månedlige teoridage.

Hellerup Download her: Undervisniplan januar2020 5Elem

Jylland Download her:Undervisniplan 2019-20 5Elem Jylland

 

En dybere beskrivelse af hver weekends indhold og struktur: Download her: 

Hellerup: UdvidHELUpl 2020 5Elem

Jylland: UdviddetUndervisniplan Jyll2019-20 5Elem

 

De 6 weekenders indhold er flg:

Eksemplet er for holdet i Hellerup, en tilsvarende oversigt kan downloades for Jylland herover.

21 – 22 september           5 Element teorien +Nyre meridian – Urinblære+ kropsdiagnoser
På denne weekend introduceres du til 5 Element teorien, og den dynamiske, den kontrollerende, den hæmmende, den invaderende og den fornærmende cyklus. En introduktion af Yin og Yang begrebet, og historien bag Traditionel Kinesisk Medicin og Taoismen.
Derudover en dybere gennemgang af meridianernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken de referer til.
En lang række fysiske symptomer og adfærdsmæssige tilstande er forbundet til ubalancen i disse meridianer, og vil blive gennemgået. Du vil få hjemmeopgaver, som går ud på at repetere netop disse tilstande.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover introduceres du til Hara diagnosen og fod diagnosen, som du vil skulle træne, hver gang vi mødes.
Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen, og senere vil du kunne implementere nogle af øvelserne, som en del af den vifte du kan anvise for at skabe balance i kroppen.

26 – 27 oktober        Galdeblære/Lever meridian– teori + kropsdiagnoser og Qi Gong
På denne weekend får du en dybere gennemgang af meridianenernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken den referer til.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover øver vi Hara diagnosen og fod diagnosen, som du vil skulle træne hver gang vi mødes. Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen.

23 – 24 november         Mave/Milt meridian– teori + kropsdiagnoser og Qi Gong
På denne weekend får du en dybere gennemgang af meridianenernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken den referer til.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover øver vi Hara diagnosen og fod diagnosen, som du vil skulle træne, hver gang vi mødes.
Du introduceres derudover til Ansigts diagnose og rygdiagnose.
Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen. 

14 – 15 december        Lunge/Tyktarm– teori + kropsdiagnoser og Qi Gong
På denne weekend får du en dybere gennemgang af meridianenernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken den referer til.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover øver vi Hara, Ansigts, Ryg og fod diagnosen, som du vil skulle træne, hver gang vi mødes.
Du introduceres derudover til Ansigts diagnose og rygdiagnose.
Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen.

2020

18 – 19 januar      Hjerte/Hjertebeskytter + Tyndtarm/Trippelvarmer(San Jiao)– teori

+ kropsdiagnoser og Qi Gong.  Etik. Samarbejdspartnere.
På denne weekend får du en dybere gennemgang af meridianenernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken den referer til.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover øver vi Hara, Ansigts, Ryg og fod diagnosen, som du vil skulle træne, hver gang vi mødes.
Du introduceres derudover til Ansigts diagnose og rygdiagnose.
Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen.

29 februar/1 marts  2020  Eksamen: Teoretisk prøve lørdag. 
Behandlinger søndag med to forskellige kaniner.

 

Efter hver weekend får du en række hjemme opgaver, hvis formål tjener at repetere weekendens indhold. Disse gennemgås på den efterfølgende Teoridag. I takt med du lærer mere, vil vi mere og mere inddrage egne erfaringer eller egne cases fra din egen praksis.

 

Oversigt over teori dagene 16.00 – 20.00

  1. Weekend

24 september               tirsdag
7 oktober                       mandag

2. Weekend
29 oktober                    tirsdag
12 november                tirsdag

3. Weekend
26 november                tirsdag
2 december                   mandag

4. Weekend
17 december                 tirsdag

2020

6 januar                        mandag
13 januar                      mandag

5. Weekend
28 januar                     tirsdag
5 februar                      tirsdag
25 februar                    tirsdag

29 februar/1 marts          Eksamen

 

Download uddannelses aftaleUddHELAftale 5 Elem 2020