5 Element terapeut uddannelse

5 Element symbol.jpg

 

5 Element Terapeut – 2022

Bagsværd: Næste hold starter:  15/16 januar 2022- eksamen 10 og 17 maj 2022

Se dette facebook link: https://www.facebook.com/events/988626758583852?ref=newsfeed&locale=da_DK

.

Silkeborg: Næste hold starter:  22 – 23 januar 2022 – eksamen 11 og 18 maj 2022

Se dette facebook link: https://www.facebook.com/events/329703235509165?ref=newsfeed&locale=da_DK

.

5 Element Terapeut udd Hold i 2022

Bagsværd: Start 15 – 16 januar / slutter 10 og 17 maj 2022

Silkeborg: Start 22 – 23 januar / slutter 11 og 18 maj 2022

.

Silkeborg: Start 13 – 14 august / slutter 19 november 2022

Gilleleje: Start 20 – 21 august / slutter 26 november 2022

.

 
5 Element Terapeut betyder, at du har taget en grundig og dybere uddannelse i forståelsen og anvendelsen af de grundliggende principper i Traditionel Kinesisk Medicin. Uddannelsen henvender sig til alle, som er nysgerrige på, hvordan krop og følelser hænger sammen.
 
Uddannelsen strækker sig over ca. 5 måneder, og er bygget op omkring 5 weekender (kl. 10.00 – 17.00), hvoraf den sidste er forbeholdt eksamen.
 
I perioden mellem weekenderne vil der være 2  øve/teori dage (kl. 16.00 – 20.00 eller 12.00 – 16.00 (Silkeborg)), hvor vi vil gennemgå hjemme opgaver, og repetere det den sidste weekend har handlet om. Jo længere vi kommer hen i forløbet, jo mere vil vi integrere dine egne cases, eller spørgsmål fra dit eget liv.
 
Den sidste del af uddannelsen handler om personlig feedback. Du vil i løbet af uddannelsen få en personlig feedback, på den ubalance, som din krop viser.
 
Du skal undervejs selv tage hånd om de temaer vi kommer ind på, og i slutningen af forløbet gøres der status. Ved den sidste personlige behandling deltager en af de andre studerende (som du måske selv har trænet/læst med undervejs), og vi vil begge give feed back. Dvs du skal også selv give feed back til en af de andre studerende i løbet af den sidste måned.
 
I prisen for uddannelsen er indeholdt en løbende supervision det efterfølgende halve år, hvor du kan ringe/skrive/skype, når du har spørgsmål eller er i tvivl.
 
Jeg opfordrer de studerende på holdet til at oprette et tværfagligt netværk, hvor I efter bestået eksamen holder kontakten, og bruger hinanden som faglig sparring.
Der bliver også oprettet en FB gruppe for deltagerne på holdet, plus adgang til en fælles side for alle hold..
 

Hvorfor bruge tid på en 5 Element terapeut uddannelse? 

De fleste alternative behandlere har under deres respektive uddannelser stødt på 5 Element teorien, men har af en eller anden grund ikke fået nok kendskab og fortrolighed med teorien. Andre har måske overfladisk hørt om teorien, og ved bare at krop og følelser er forbundet, men ikke sådan præcist i detaljer.
 
Rent faktisk er teorien ret enkel, og det er det der gør den genial. Og samtidig er de kompliceret, lige indtil brikkerne falder på plads inde i dig, og du får et overblik og virkelig forstår teorien.
Når først du har forstået teorien, vil du kunne omsætte denne viden, og bruge den i forhold til at forstå dine klienter/bekendte og ikke mindst dig selv. Du vil få et kraftfuldt og afgørende værktøj, som du vil kunne give videre til dine relationer, så de målrettet selv kan tage ansvar for deres tilstand. Der ligger nemlig ingen skyld eller anklager indbygget i teorien, blot forklaringer og indsigter.
 
Vi er alle bærer af forskellige mønstre, og disse mønstre præger vores følelser, vores handlinger, vores personlighed og i sidste ende også vore fysik. Det at kunne se en sammenhæng mellem en følelse og en fysisk lidelse, er en stor befrielse.
Derved får du netop også vejen til at afkode eller helbrede din lidelse.
Vejen er ikke nem, men det at kunne rette fokus på årsagen i stedet for at lave projektioner og fokusere på symptomerne, gør en kæmpe forskel på, hvor hurtigt du når frem.
 

 

Uddannelsen vil indeholde følgende elementer:

 • Blive fortrolig med 5 Element teorien
 • Kende til alle meridianernes forløb på kroppen.
 • Alle fysiske tilstande (symptomer og årsager)
 • Alle emotionelle, mentale og adfærdsmæssige tilstande.
 • Noget om hvad kosten gør positivt og negativt.
 • Hvad der skal til for at skabe balance.
 • Lære Hara, ryg, fod og ansigts diagnose.
 • Kunne visuelt diagnosticere ud fra kropstype og ansigt.
 • Træne og implementere denne viden ind i det du selv praktiserer.
 • Få personlig feedback på din egen ubalance af Clauss og af elever.
 • En teoretisk og en praktisk eksamen.
 • En efterfølgende supervision og mulighed for ”hotline” til Clauss.
 • Qi Gong – kort introduktion til Meridian Qi Gong og til Medicinsk Qi Gong

Prisen for hele uddannelsen er 18.000 kr.

Beløbet kan afdrages med 3.000 kr om måneden, eller betales på en gang. Hvis du betaler hele beløbet på en gang får du en rabat på 1.500 kr.
Du skal betale en forudbetaling på 3.000 kr ved tilmelding.
Early bird rabat på 3.000 kr hvis du inden 1 december 2022 betaler det fulde beløb på 15.000 kr. 

Tilmeldingsfrist 1 december 2021

 

Uddannelses materialer: 

Du vil få udleveret 2 mapper på henholdsvis 326 sider og en på ca 200 sider.
Derudover vil du få en litteraturliste med bøger, som du anbefales at læse.

 

RAB godkendelse

Da det er en helt ny uddannelse, er jeg pt i gang med at søge at få en RAB godkendelse på uddannelsen.
Men i princippet er det ikke vigtigt, hvis du i forvejen har en RAB godkendt uddannelse.

 

Undervisnings planer

Du kan via dette link downloade undervisnings planerne for både weekender og de to månedlige teoridage.

Bagsværd Download her: UdvidBAGSVUpl JAN 2022 5Elem

Silkeborg Download her: UdviddetUndervisniplan JAN Silkeborg2022 5Elem

 

De 5 weekenders indhold er flg:

Eksemplet er for holdet i Bagsværd, en tilsvarende oversigt kan downloades for Silkeborg herover. 

15 – 16 januar 2022                 5 Element teorien +Nyre meridian – Urinblære+ kropsdiagnoser
På denne weekend introduceres du til 5 Element teorien, og den dynamiske, den kontrollerende, den hæmmende, den invaderende og den fornærmende cyklus. En introduktion af Yin og Yang begrebet, og historien bag Traditionel Kinesisk Medicin og Taoismen.
Derudover en dybere gennemgang af meridianernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken de referer til.
En lang række fysiske symptomer og adfærdsmæssige tilstande er forbundet til ubalancen i disse meridianer, og vil blive gennemgået. Du vil få hjemmeopgaver, som går ud på at repetere netop disse tilstande.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover introduceres du til Hara diagnosen og fod diagnosen, som du vil skulle træne, hver gang vi mødes.
Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen, og senere vil du kunne implementere nogle af øvelserne, som en del af den vifte du kan anvise for at skabe balance i kroppen.

5 – 6 februar                  Galdeblære/Lever meridian– teori + kropsdiagnoser og Qi Gong
På denne weekend får du en dybere gennemgang af meridianenernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken den referer til.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover øver vi Hara diagnosen og fod diagnosen, som du vil skulle træne hver gang vi mødes. Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen.
 
 
26 – 27 februar             Mave/Milt meridian– teori + kropsdiagnoser og Qi Gong
På denne weekend får du en dybere gennemgang af meridianenernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken den referer til.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover øver vi Hara diagnosen og fod diagnosen, som du vil skulle træne, hver gang vi mødes.
Du introduceres derudover til Ansigts diagnose og ryg diagnose.
Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen.
 
 
19 – 20 marts                 Lunge/Tyktarm– teori + kropsdiagnoser og Qi Gong
På denne weekend får du en dybere gennemgang af meridianenernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken den referer til.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover øver vi Hara, Ansigts, Ryg og fod diagnosen, som du vil skulle træne, hver gang vi mødes.
Du introduceres derudover til Ansigts diagnose og ryg diagnose.
Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen.
 
 
9 – 10 april                       Hjerte/Hjertebeskytter + Tyndtarm/Trippelvarmer(San Jiao)teori + kropsdiagnoser og
                                         Qi Gong.  Etik. Samarbejdspartnere.
På denne weekend får du en dybere gennemgang af meridianenernes forløb på kroppen og alle deres punkter, og hvilke fysiske, emotionelle og mentale dele af kroppen og psyken den referer til.
En gennemgang af hvad der skal til at skabe balance i meridianen i forhold til motion, kost, bevægelse, tanker og følelser.
Derudover øver vi Hara, Ansigts, Ryg og fod diagnosen, som du vil skulle træne, hver gang vi mødes.
Du introduceres derudover til Ansigts diagnose og ryg diagnose.
Efter frokost laver vi lidt Qi Gong for at få gang i kroppen.
 
 
Eksamen

10 /11 maj 2022           Eksamen: Teoretisk prøve tirsdag/onsdag.  Zoom eller i Bagsværd/Silkeborg

17/18 maj 2022             Behandlinger tirsdag/onsdag med to forskellige kaniner.

 

Efter hver weekend får du en række hjemme opgaver, hvis formål tjener at repetere weekendens indhold.
Disse gennemgås på den efterfølgende Teoridag.
I takt med du lærer mere, vil vi mere og mere inddrage egne erfaringer eller egne cases fra din egen praksis.

Download her en læseplan og oversigt over hvilke opgaver du skal løse i perioden:

Læseplan BAGSV JAN 5Elem 2022

Læseplan JAN 2022 5Elem Silkb

 

1. Weekend

25 januar                   tirsdag
1 februar                    tirsdag – kaniner

2. Weekend
15 februar                 tirsdag
22 februar                 tirsdag – kaniner

3. Weekend
8 marts                      tirsdag
15 marts                    tirsdag – kaniner

4. Weekend
29 marts                    tirsdag
5 april                         tirsdag – kaniner

5. Weekend
19 april                       tirsdag
26 april                      tirsdag – kaniner
3 maj                          tirsdag

9 maj                          mandag – zoom (16 – 19)

10 maj                       Eksamen tirsdag zoom (15 – 20)
17 maj                       Eksamen praktisk (16.00 – 20.00)

 

Undervisningsplaner: 

Silkeborg: Download her: UdviddetUndervisniplan JAN Silkeborg2022 5Elem

Bagsværd: Download undervisningsplan: UdvidBAGSVUpl JAN 2022 5Elem

 

Uddannelsesaftale til 5 Element Terapeut Uddannelsen

Download uddannelses aftale: UddAftale BAGSV JAN 5 Elem 2022

Download uddannelses aftale: UddAftale JAN Silkb 5 Elem 2022